Sformatowanie karty pamięci lub pendrive to jedna z najpopularniejszych przyczyn utraty danych (zdjęć, dokumentów, filmów) wśród osób zgłaszających się do naszego laboratorium odzyskiwania danych. Część z nich podejmuje próby odzyskania danych za pomocą programów ….

Okazuje się jednak, że efekty nie do końca są zadowalające. Często udaje się odzyskać część zdjęć, ale z filmami jest już gorzej. Jeszcze częściej darmowe wersje programów pozwalają odzyskać tylko pliki o bardzo małej pojemności lub tylko kilka z całej puli. Powstaje wtedy dylemat czy zakupić taki program i dokończyć prace samodzielnie, czy zlecić to zadanie profesjonalnej firmie. Od razu chcieliśmy zaznaczyć, że koszty odzyskania danych zależnie od ilości pracy, wielkości karty, rodzaju i wielkości odzyskiwanych plików wahają się od 50 do 500 zł netto, przy czym większość zleceń kończy się do 200, 250 zł netto.

Zlecając odzyskiwanie zdjęć, filmów, dokumentów, czy innych danych ze sformatowanego pendrive lub sformatowanej karty pamięci profesjonalnej firmie mają Państwo gwarancję, że do danej usługi zostanie użyte najbardziej odpowiednie oprogramowanie, że zostaną zachowane procedury bezpieczeństwa, oraz że praca będzie wykonana przez osobę z doświadczeniem. Dodatkowo unikną Państwo częstych pomyłek, powodujących nieodwracalne skutki, jak: wgrywanie danych podczas odzyskiwania z powrotem na nośnik z którego są one odzyskiwane, czy wgrywanie danych na kartę pamięci lub pendrive bez ich weryfikacji lub wręcz gdy nie zostanie wykonana kopia posektorowa przed przystąpieniem do pracy.

Niby to są drobne szczegóły, ale dzień w dzień przyjmujemy po kilka zleceń po samodzielnych próbach odzyskania zdjęć, lub filmów ze sformatowanych kart pamięci i opisane wyżej sytuacje powtarzają się nagminnie. Niestety nie zawsze jesteśmy w stanie pomóc w takich sytuacjach.

Wiele uwagi poświęciliśmy już na edukację naszych klientów, na każdym szkoleniu z odzyskiwania danych zwracamy szczególną uwagę na odpowiednie procedury podczas odzyskiwania danych ale mnogość programów i informacji w internecie wyrządza coraz więcej szkód w całym procesie.