Macierze RAID – podstawowe informacje o działaniu

Macierze RAID – podstawowe informacje o działaniu

RAID RAID (Redundant Array of Independent Disks – Nadmiarowa macierz niezależnych dysków) – polega na współdziałaniu dwóch lub więcej nośników w taki sposób, aby dać dodatkowe możliwości, nieosiągalne przy użyciu jednego dysku. Macierz RAID stosuje się...