W urządzeniach wyposażonych w moduły pamięci monolitycznych, takich jak karty microSD, USB Flash (pendrive), karty SD itp, kość pamięci i moduł kontrolera są umieszczone w jednej, zintegrowanej obudowie i nie mają żadnych wzajemnych wyprowadzeń zewnętrznych.

Gdy urządzenie flash się uszkodzi (wystąpi problem z którymś z wewnętrznych układów), należy wykonać kilka skomplikowanych kroków, aby uzyskać dostęp do „czystych” danych:

    – Usunąć powłokę ochronną z obudowy monolitu, oraz samą obudowę monolitu tak aby uzyskać dostęp do wewnętrznych wyprowadzeń kości pamięci i kontrolera. Ze względu na rozmiary monolitów (kilka milimetrów), oraz stopień ich zintegrowania rastrowego, jest to proces bardzo złożony i precyzyjny. Nie można sobie pozwolić na najmniejszy błąd. Uszkodzenie jakiegokolwiek wyprowadzenia może zniweczyć możliwość odzyskania danych.

  – mając już dostęp do warstwy elektrycznej monolitu, należy zidentyfikować tzw. pin out. – czyli  wyprowadzenia, w których wychodzą lub wchodzą odpowiednie sygnały do monolitu. Często wspieramy się zestawami schematów monolitów flash, które pomagają zrozumieć i zidentyfikować wewnętrzną strukturę układów. Jest to ważne dla ustalenia procedur kontrolera i układu pamięci. Staramy się wykorzystywać najnowocześniejsze technologie i oprogramowanie by odtworzyć algorytm działania monolitu.


    – następnie podłącza się monolit do czytnika pamięci zintegrowanego ze specjalnym oprogramowaniem do rekonstrukcji NAND. Znajdujemy więc piny, które musimy podłączyć do adaptera by odczytać zrzut pamięci. Każdy pin takiego chipa ma unikalne przyporządkowania i jest indywidualny dla każdego typu monolitu.


    – odczytuje się wszystkie możliwe dane z mikroukładu, a następnie podejmuje próby odbudowania  logicznego obrazu danych użytkownika i wkopiowania jego właściwych danych.

Obecnie kontrolery flash używają algorytmów szyfrujących podczas rejestrowania danych na chipie NAND. Ten proces konwertuje dane użytkownika na szum (proste szyfrowanie). Gdy używana jest technika odzyskiwania danych ( chip-off), konieczna jest konwersja szumu z powrotem na dane (deszyfrowanie).

W tym miejscu zaczyna się tzw. logiczne odzyskiwanie danych. Czyli zamiana zaszyfrowanego, zaszumionego obrazu informacji na dane na użyteczne dla użytkownika. To najtrudniejsza i najbardziej złożona operacja całego procesu Odzyskiwania danych z monolitycznych kart pamięci micro SD, SD czy pendrive.

Dane użytkownika są zapisywane w pamięci NAND strona po stronie. Rozmiar strony jest fizycznym stałym parametrem określonego układu pamięci, którego nie można zmienić (zwykle od 0,5 kB do 16 kB). Dane użytkownika są dzielone na małe fragmenty (512; 1024; 2048 b), po którym następuje kod ECC (error correction coding). Wewnętrzna struktura strony jest zmienna i zależy wyłącznie od modelu kontrolera, ale zawsze występują 3 obszary – Obszar danych, Obszar zapasowy i obszar ECC. Alokacja tych obszarów może być bardzo różna w zależności od modelu kontrolera.

Podczas analizy konieczne jest opisanie struktury fizycznego obrazu pamięci. W procesie tym przeprowadzane są wizualizacje, które pomagają określić parametry strefy danych, takie jak rozmiar bloku, rozmiar strony, struktura strony, struktura obszaru zapasowego na podstawie wzorca.

Po określeniu fizycznej struktury obrazu strefy danych, konieczne jest znalezienie schematu wirtualnego bloku / strony i w razie potrzeby, usunięcie Scramblera XOR (szyfrowania).-   i odwzorowanie działań na danych przeprowadzonych przez kontroler.

Teraz już widać ile pracy programowej i logicznej wymaga odtworzenie procesów kontrolera i odtworzenie użytecznych danych Klienta.. Nie jest w stanie tego wykonać nikt poza profesjonalnym laboratorium specjalizującym się w usługach odzyskiwania danych. Każda próba nieautoryzowanych prób odzyskania danych z karty lub pendrive może nie tylko zakończyć się niepowodzeniem, ale również bezpowrotną utratą danych.

Dodajmy do tego jeszcze, że technologia zapisu danych wciąż się zmienia. To z kolei powoduje, że ilość pracy podczas procesu odzyskiwania danych z tego typu urządzeń stale rośnie.

Na poniższym filmie prezentujemy skrócony do 3 minut proces odzyskiwania danych z pendrive